PTE Idegen Nyelvi Központ

Az Idegen Nyelvi Központ 1989-ben jött létre. Az egyetem önálló szervezeti egységeként különféle idegen nyelvi szolgáltatásokat nyújt a nyelvtanulás és a nyelvvizsgák iránt érdeklődőknek.

A hagyományos nyelvkurzusok mellett céltanfolyamokat szervez azoknak, akik az ECL nyelvvizsga különböző szintjeire (A2, B1, B2, C1) jelentkeznek. A Központban letehető Goethe és TOEFL nyelvvizsgákra jelentkezőknek segítséget nyújt a vizsgákhoz való felkészülésben. Az egyetem egyik karával együttműködve, a PTE oktatói és munkatársai számára belső nyelvi tanfolyamokat szervez.

Az Idegen Nyelvi Központ egyben a Nemzetközi ECL Vizsgaközpont székhelye. A Központ másik jelentős tevékenységi területe az ECL nyelvvizsgarendszer folyamatos fejlesztése, a hazai és a nemzetközi vizsgahely-hálózat koordinálása és működtetése Az egységes elvek alapján kidolgozott, standardizált négyszintű ECL nyelvvizsgát angolból és németből évente öt alkalommal, a további vizsganyelvekből – bolgár, cseh, francia, héber, horvát, lengyel, magyar, olasz, orosz, román, szerb, szlovák, spanyol – pedig két alkalommal lehet letenni. Az ECL angol, német és magyar mint idegen nyelvvizsgák Magyarországon akkreditált nyelvvizsgáknak minősülnek. Az ECL magyar mint idegen nyelv és német nyelvvizsgák rendelkeznek az Association of Language Testers in Europe (ALTE) által odaítélt minőségi védjegyével, a Q-mark-kal is.

Programjainak megvalósításához az Idegen Nyelvi Központ széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszert alakított ki. A nyelvoktatás és a nyelvvizsgáztatás területén együttműködik több nemzetközi hírű egyetemmel, illetve nyelvi intézettel. Az Idegen Nyelvi Központ munkatársai folyamatosan részt vesznek nemzetközi szakmai rendezvényeken, tagjai számos hazai és külföldi szakmai szervezetnek.

Az Idegen Nyelvi Központ rendelkezik a nemzetközi konferenciák lebonyolításához korszerű tolmácsberendezéssel. A bérelhető tolmácsberendezés, a legmodernebb, vezeték nélküli, rádiós rendszer, amely 90 főt képes kiszolgálni.