Goethe nyelvvizsga

Goethe nyelvvizsgák

 A Goethe nyelvvizsgákat főként azok választják, akik tanulmányi, kutatási vagy munkavállalási céllal elsősorban Németországba, Ausztriába, illetve Svájcba szándékoznak utazni.

Vizsgaszintek

 Goethe-Zertifikat A2

A Goethe-Zertifikat A2 német nyelvvizsga fiataloknak és felnőtteknek szól. Az alapvető nyelvtudást dokumentálja, és a Közös Európai Referenciakeret (GER) hatszintű skáláján a második (A2) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 •  mindennapi szituációkban képes megérteni és alkalmazni gyakran használt kifejezéseket és fordulatokat;
 • képes olyan egyszerű, mindennapi helyzetekben kommunikálni és információt cserélni, amelyekben a számára ismerős, gyakori témákról esik szó;
 • képes egyszerű eszközökkel beszámolni származásáról és iskoláiról, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteit érintő dolgokról.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat A2 16 éves kortól ajánlott.
 • A Goethe-Zertifikat A2 vizsga a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret A2-es tudásszintjének nyelvismereteit feltételezi.
 • Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő ismeretektől és tanulmányi lehetőségektől függően – 200-350, egyenként 45 perces tanóra szükséges.

A vizsga a következő részekből tevődik össze:

 • Olvasáskészség (30 perc): A vizsgázó kisebb szövegeket, mint például újságcikkeket, e-maileket, hirdetéseket és nyilvános helyeken található feliratokat olvas, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat megoldja.
 • Beszédértés (30 perc): A vizsgázó hétköznapi beszélgetéseket, hangosbemondón elhangzott információkat, rádióinterjúkat, telefonon elhangzott híreket és hivatalos közleményeket hal, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat megoldja.
 • Íráskészség (30 perc): A vizsgázó rövid szövegek megfogalmaz, amelyek témái a saját közvetlen környezetére vonatkoznak.
 • Beszédkészség (páros, szóbeli vizsga; 15 perc): A szóbeli vizsga során a vizsgázó megmutatja, hogy képes a saját személyére vonatkozó kérdéseket feltenni és megérteni, mesélni a saját életéről és közösen megegyezni valamiben, vagy eltervezni valamit a beszélgetőpartnerével.

Figyelem: A nemzetközileg elismert, komplex Goethe-Zertifikat A2 vizsga csak egyben ismételhető.

További információk a vizsgáról:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzsd2/inf.html

Online gyakorlóanyag:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzsd2/ueb.html

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE

Goethe-Zertifikat B1

A Goethe-Zertifikat B1 német nyelvvizsga fiataloknak és felnőtteknek szól. A német nyelv önálló használatát igazolja, és a Közös Európai Referenciakeret (GER) hatszintű skáláján a harmadik (B1) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 • megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismerős, a munkával, iskolával, szabadidővel stb. kapcsolatos témákról szólnak;
 • elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik;
 • egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak;
 • le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá képes rövid indoklásokat és magyarázatokat megfogalmazni.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
 • A Goethe-Zertifikat B1 vizsga a Közös Európai Referenciakeret (GER) harmadik (B1) szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez. Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – kb. 350–650, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.

A Goethe-Zertifikat B1 vizsga négy külön részből (modulból) tevődik össze. A négy vizsgamodul külön-külön vagy együtt is letehető. A négy modulról kiállított külön bizonyítványok összesített bizonyítványnak felelnek meg.

A vizsga a következő részekből tevődik össze

 • Olvasáskészség-modul (65 perc): A vizsgázó blog-bejegyzéseket, e-maileket, újságcikkeket, hirdetéseket és írásos útmutatásokat olvas. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megérteni a lényeges információkat, a fontos részleteket, valamint az álláspontokat és a véleményeket.
 • Beszédértés-modul (40 perc): A vizsgázó hangosbemondón elhangzott szövegeket, rövid beszámolókat, informális beszélgetéseket, valamint a rádióban elhangzott eszmecseréket hall. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megragadni a fő mondanivalót és a fontos részleteket.
 • Íráskészség-modul (60 perc): A vizsgázó baráti és hivatalos e-maileket/leveleket ír, valamint hozzászólás formájában fejti ki a véleményét egy fórumon.
 • Beszédkészség-modul (páros, szóbeli vizsga; 15 perc): A vizsgázó egy hétköznapi témáról (pl. az utazásról) beszélget a vizsgázópartnerével. Ennek során kérdésekre válaszol, kifejti véleményét, és javaslatokat tesz. Egy másik hétköznapi témáról prezentációt tart, és válaszol az ehhez kapcsolódó kérdésekre.

Figyelem:

 • A nemzetközileg elismert, moduláris Goethe-Zertifikat B1 vizsga esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).
 • Akkreditált moduláris Goethe-Zertifikat B1 vizsga esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).
 • Magyarországon a 137/2008-as kormányrendelet értelmében tehető részvizsga az akkreditált Goethe-Zertifikat B1 vizsga esetében. Részvizsgaként a Beszédkészség modul és a Beszédértés modul, illetve az Olvasáskészség és az Íráskészség modul együtt letehető, illetve ismételhető. Ez esetben írásbeli vagy szóbeli teljesítményről külön nyelvvizsga bizonyítvány készül. A bizonyítvány megszerzésének feltétele ugyanaz, mint a nemzetközi vizsga esetében, azaz modulonként 60%.

 

A B1 vizsga esetében részvizsga ismétlése lehetséges.

További információk a vizsgáról:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzb1/inf.html

Online gyakorlóanyag:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzb1/ueb.html

Online jelentkezés

 Goethe-Zertifikat B2

A Goethe-Zertifikat B2 német nyelvvizsga fiataloknak és felnőtteknek is szól. A vizsga a haladó szintű nyelvtudást dokumentálja, és a Közös Európai Referenciakeret (KER) hatszintű skáláján a negyedik (B2) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 • meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is;
 • folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő;
 • világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat B2 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
 • A Goethe-Zertifikat B2 vizsga elvégzése a Közös Európai Referenciakeret (GER) B2-es szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez.
 • Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – kb. 600–800, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.

A Goethe-Zertifikat B2 vizsga a következő részekből tevődik össze

 • Olvasáskészség-modul (65 perc): A vizsgázó különböző szövegeket, például fórumhozzászólásokat, folyóirat- és újságcikkeket, kommentárokat és előírásokat olvas. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megragadni a fő információkat, fontos részleteket, valamint álláspontokat, véleményeket és szabályokat.
 • Beszédértés-modul (40 perc): A vizsgázó interjúkat, előadásokat, beszélgetéseket és megnyilvánulásokat hall hétköznapi helyzetekben és rádióműsorok formájában. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megragadni a fő mondanivalót és a fontos részleteket.
 • Íráskészség-modul (75 perc): A vizsgázó megmutatja, hogy képes fórumhozzászólás formájában véleményt nyilvánítani és megindokolni azt egy aktuális társadalmi témával kapcsolatban. Ezenkívül bebizonyítja, hogy képes hivatalos levél megírására szakmai kontextusban.
 • Beszédkészség-modul (páros, szóbeli vizsga; 15 perc): A vizsgázó rövid előadást tart megadott témában, majd beszélgetőtársával beszélget arról. Ezenkívül megmutatja, hogy képes egy vita keretében érveket felsorakoztatni.

 Figyelem:

 • A nemzetközileg elismert, moduláris Goethe-Zertifikat B2 vizsga esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).
 • Akkreditált moduláris Goethe-Zertifikat B2 vizsga esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).
 • Magyarországon a 137/2008-as kormányrendelet értelmében tehető részvizsga az akkreditált Goethe-Zertifikat B2 vizsga esetében. Részvizsgaként a Beszédkészség modul és a Beszédértés modul, illetve az Olvasáskészség és az Íráskészség modul együtt letehető illetve ismételhető. Ez esetben írásbeli vagy szóbeli teljesítményről külön nyelvvizsga bizonyítvány készül. A bizonyítvány megszerzésének feltétele ugyanaz, mint a nemzetközi vizsga esetében, azaz modulonként 60%.

A B2 vizsga esetében részvizsga ismétlése lehetséges.

További információk a vizsgáról:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzb2/wi9.html

Online gyakorlóanyag:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzb2/ue9.html

 Online jelentkezés

 Goethe-Zertifikat C1

A Goethe-Zertifikat C1 erősen haladó nyelvtudást feltételez. A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret hatszintű tudásskáláján az ötödik (C1-es) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 • meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli;
 • folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket;
 • rugalmasan és hatékonyan tudja használni a nyelvet társalgási, tanulmányi és szakmai célokra;
 • összetettebb témákban is világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat C1 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
 • A Goethe-Zertifikat C1 vizsga a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret ötödik, C1-es szintjének nyelvismereteit feltételezi.
 • Ennek a szintnek az eléréséhez – az ismeretektől és tanulmányi lehetőségektől függően – 800–1000 45 perces tanóra szükséges.

A Goethe-Zertifikat C1vizsga nem moduláris vizsga, és a következő részekből tevődik össze

 • Olvasáskészség (70 perc): A vizsgázó szakkönyvből vett részleteket, kommentárokat, recenziókat és/vagy beszámolókat olvas el. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes nagyobb terjedelmű szövegekkel dolgozni, egyebek között például kivonatosan összefoglalni tartalmukat.
 • Beszédértés (40 perc): A vizsgázó párbeszédeket, telefonbeszélgetéseket, interjúkat vagy rádióadásokat hallgat meg, közben jegyzeteket készít, és besorolja az elhangzó kijelentéseket.
 • Íráskészség (80 perc): A vizsgázó egy jól felépített dolgozatban részletesen nyilatkozik egy témáról. A témához ábra formájában kap információkat.
 • Beszédkészség (páros, szóbeli vizsga; 15 perc): A vizsga első részében a vizsgázó állást foglal egy rövid szöveggel kapcsolatban. Ezután beszélgetőtársával folytat beszélgetést, melynek célja, hogy közösen döntésre jussanak vagy megoldást találjanak.

Figyelem:

 • A nemzetközileg elismert, komplex Goethe-Zertifikat C1 nyelvvizsga sikerességéhez mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgarészen legalább 60 százalékot kell elérni, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) összesen kell 60 százalékosnak lennie (vö. kompenzálás).
 • Akkreditált komplex Goethe-Zertifikat C1 vizsga esetében: a teljes vizsgára és külön az írásbeli és szóbeli részre is vonatkozó minimum 60%-os kritérium mellett a különböző készségeket mérő írásbeli feladatokat (szövegértés, beszédértés, íráskészség) egyenként legalább 40 %-osan kell teljesíteni.

A C1 szintű vizsgát csak egészben lehet ismételni

További információk a vizsgáról:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzc1/inf.html

Online gyakorlóanyag:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzc1/ueb.html

Online jelentkezés

 

Vizsgaidőpontok

Intézetünk akkreditált Goethe vizsgahely, ahol évente két vizsgaidőszak áll az érdeklődők rendelkezésére.

Nyelvvizsga időpontok a PTE Idegen Nyelvi Központjában:

Jelentkezési határidő vizsga időpontja
1.       időpont 2022. február 14. 2022. március 03. A2, B1, B2, C1,
2.       időpont 2022. október 14. 2022. november 10. A2, B1, B2, C1,

Jelentkezési határidő: 2021. október 15.

Vizsgadíjak

Vizsga Teljes vizsga ára Modul ára
Goethe Zertifikat A2 26.000 Ft
Goethe Zertifikat B1 35.000 Ft 11.000 Ft
Goethe Zertifikat B2 39.000 Ft 14.000 F
Goethe Zertifikat C1 42.000 Ft

 

További információ:
Nagy Szilvia
+36/72/501-500/22169

goethe@inyk.pte.hu

nagy.szilvia@inyk.pte.hu

valamint
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf.html