Goethe nyelvvizsgák

A vizsgarendszert 2000-ben akkreditálták Magyarországon. Főként azok választják, akik tanulmányi, kutatási vagy munkavállalási céllal elsősorban Németországba, Ausztriába, illetve Svájcba szándékoznak utazni.

Vizsgaszintek

Goethe-Zertifikat A2

A Goethe-Zertifikat A2 német nyelvvizsga felnőtteknek szól. Az alapvető nyelvtudást dokumentálja, és a Közös Európai Referenciakeret (GER) hatszintű skáláján a második (A2) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 •  mindennapi szituációkban képes megérteni és alkalmazni gyakran használt kifejezéseket és fordulatokat.
 • képes olyan egyszerű, mindennapi helyzetekben kommunikálni és információt cserélni, amelyekben az Ön számára ismerős, gyakori témákról esik szó.
 • képes egyszerű eszközökkel  beszámolni származásáról és iskoláiról, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteit érintő dolgokról.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat A2 16 éves kortól ajánlott.
 • A Goethe-Zertifikat A2 vizsga a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret A2-es tudásszintjének nyelvismereteit feltételezi.
 • Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő ismeretektől és tanulmányi lehetőségektől függően – 200-350, egyenként 45 perces tanóra szükséges.

A vizsga a következő részekből tevődik össze

 1. Csoportos írásbeli vizsga: olvasás, hallás, írás (90 perc)
 • Olvasás-modul (30 perc): A vizsgázó kisebb szövegeket, mint például újságcikkeket, e-maileket, hirdetéseket és nyilvános helyeken található feliratokat olvas, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat megoldja.
 • Hallás-modul (30 perc): A vizsgázó hétköznapi beszélgetéseket, hangosbemondón elhangzott információkat, rádióinterjúkat, telefonon elhangzott híreket és hivatalos közleményeket hal, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat megoldja.
 • Írás-modul (30 perc): A vizsgázó rövid szövegek megfogalmaz, amelyek témái a saját közvetlen környezetére vonatkoznak.

 

 1. Szóbeli vizsga (15 perc)
 • Beszéd-modul: A szóbeli vizsga során a vizsgázó megmutatja, hogy képes a saját személyére vonatkozó kérdéseket feltenni és megérteni, mesélni a saját életéről és közösen megegyezni valamiben, vagy eltervezni valamit a beszélgetőpartnerével.

Online gyakorlóanyag:

https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzsd2/ub2.html

 

Goethe-Zertifikat B1

A Goethe-Zertifikat B1 német nyelvvizsga fiataloknak és felnőtteknek szól. A német nyelv önálló használatát igazolja, és a Közös Európai Referenciakeret (GER) hatszintű skáláján a harmadik (B1) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 • megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismerős, a munkával, iskolával, szabadidővel stb. kapcsolatos témákról szólnak;
 • elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik;
 • egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak;
 • le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá képes rövid indoklásokat és magyarázatokat megfogalmazni.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
 • A Goethe-Zertifikat B1 vizsga a Közös Európai Referenciakeret (GER) harmadik (B1) szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez. Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – kb. 350–650, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.

A vizsga a következő részekből tevődik össze

1. Csoportos írásbeli vizsga: olvasás, hallás, írás (165 perc)

 • Olvasás-modul: A vizsgázó blog-bejegyzéseket, e-maileket, újságcikkeket, hirdetéseket és írásbeli útmutatásokat olvas. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megérteni a lényeges információkat, a fontos részleteket, valamint az álláspontokat és a véleményeket.
 • Hallás-modul: A vizsgázó közleményeket, rövid előadásokat, informális beszélgetéseket és rádióinterjúkat hall. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megérteni a lényeges kijelentéseket és a fontos részleteket.
 • Írás-modul: A vizsgázó személyes és formális e-maileket ír, és egy fórum-hozzászólásban írásban fejti ki véleményét.

 

2. Szóbeli vizsga (10 perc)

 • Beszéd-modul: A vizsgázó egy hétköznapi témáról (pl. az utazásról) beszélget a vizsgáztatóval. Eközben kérdésekre reagál, kifejti véleményét és javaslatokat tesz. Egy másik hétköznapi témáról rövid előadást tart, és válaszol az ehhez kapcsolódó kérdésekre.

Online gyakorlóanyag:

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gzb/mat/huindex.htm

 

Goethe-Zertifikat B2

A Goethe-Zertifikat B2 német nyelvvizsga felnőtteknek szól. A haladó szintű nyelvtudást dokumentálja, és a Közös Európai Referenciakeret (GER) hatszintű skáláján a negyedik (B2) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 • meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is;
 • folyamatos és természetes módon olyan szintű természetes interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő;
 • világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat B2 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
 • A Goethe-Zertifikat B2 vizsga elvégzése a Közös Európai Referenciakeret (GER) B2-es szintjének megfelelő nyelvtudást feltételezi. Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – kb. 600–800, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.

A vizsga a következő részekből tevődik össze

 1. Csoportos írásbeli vizsga (190 perc)
 • A vizsgázó napjaink médiáiból különböző szövegeket, például hirdetéseket, katalógusból és szakkönyvekből vett részleteket, kommentárokat, recenziókat és beszámolókat olvas el, és megoldja a hozzájuk kapcsolódó feladatokat. Egy írott szövegben kiegészíti a hiányzó szavakat.
 • A vizsgázó dialógusokat és telefonbeszélgetéseket hallgat meg, majd kijavítja és kiegészíti a hallottakat. Ezenkívül interjút hallgat meg egy aktuális társadalmi témáról, és megoldja a hozzá kapcsolódó feladatokat.
 • A vizsgázó írásban nyilatkozik egy újságcikkről, és kijavít egy levelet.
 1. Egyéni szóbeli vizsga (10-15 perc)
 • A vizsgázó bemutatkozik a vizsgáztatóknak, véleményt mond egy aktuális témáról, és véleménycserét folytat az egyik egy vizsgáztatóval.

 Vizsgacélok és vizsgaleírás (németül):

https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/hu/Pruefungsziele_Testbeschreibung_B2.pdf

Online gyakorlóanyag:

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gb2/mat/huindex.htm

 

Goethe-Zertifikat C1

A Goethe-Zertifikat C1 erősen haladó nyelvtudást feltételez. A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret hatszintű tudásskáláján az ötödik (C1-es) szintnek felel meg.

Ha a vizsgázó sikeres vizsgát tett, képes lesz …

 • hosszabb rádióriportokat, rádióadásokat és előadásokat nagyobb nehézség nélkül megérteni;
 • az írott szövegek széles spektrumát, közöttük hosszabb, bonyolultabb szakszövegeket, kommentárokat és beszámolókat megérteni;
 • komplex témákról világos és jól felépített dolgozatot készíteni, s ennek során az olvasónak megfelelő kifejezésmódot választani;
 • élőszóban spontán és folyékonyan megnyilatkozni, önállóan állást foglalni, gondolatait és véleményét szabatosan megfogalmazni, saját írásait részletesen ismertetni.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat C1 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
 • A Goethe-Zertifikat C1 vizsga a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret ötödik, C1-es szintjének nyelvismereteit feltételezi. Ennek a szintnek az eléréséhez – az ismeretektől és tanulmányi lehetőségektől függően – 800–1000 45 perces tanóra szükséges.

A vizsga a következő részekből tevődik össze

 1. Csoportos írásbeli vizsga (190 perc)
 • A vizsgázó szakkönyvből vett részleteket, kommentárokat, recenziókat és/vagy beszámolókat olvas el. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes nagyobb terjedelmű szövegekkel dolgozni, egyebek között például kivonatosan összefoglalni tartalmukat.
 • A vizsgázó párbeszédeket, telefonbeszélgetéseket, interjúkat vagy rádióadásokat hallgat meg, közben jegyzeteket készít, és besorolja az elhangzó kijelentéseket.
 • A vizsgázó egy jól felépített dolgozatban részletesen nyilatkozik egy témáról. A témához ábra formájában kap információkat.

 

 1. Egyéni szóbeli vizsga (10-15 perc)
 • A vizsga első részében a vizsgázó állást foglal egy rövid szöveg kapcsán. A vizsga második részében az egyik vizsgáztatóval együtt keresik egy konkrét projekt megoldását.

 

Vizsgacélok és vizsgaleírás (németül):

http://www.goethe.de/lrn/prf/pro/hdb/Pruefungsziele_Testbeschreibung_C1.pdf

Online gyakorlóanyag:

http://www.goethe.de/lrn/prj/pba/bes/gc1/mat/huindex.htm

A B2 és a C1 szintű vizsgákat csak egészben lehet ismételni, a B1 szintű vizsgát azonban részvizsgaként is (szóbeli, illetve írásbeli vizsgaként) meg lehet ismételni.

Vizsgaidőpontok

Intézetünk akkreditált Goethe vizsgahely, ahol évente két vizsgaidőszak áll az érdeklődők rendelkezésére.

Nyelvvizsga időpontok a PTE Idegen Nyelvi Központjában: http://inyk.pte.hu/nyelvvizsga-idopontok-2017-2/

Vizsgadíjak

Goethe Zertifikat A2 24.500 Ft
Goethe Zertifikat B1 33.000 Ft
Goethe Zertifikat B2 37.000 Ft
Goethe Zertifikat C1 40.000 Ft

 

További információ:

Dr. Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina
+36/72/501-500/22199
hrisztova@inyt.pte.hu

<<<<<<< Jelentkezési lap letöltése >>>>>>>