Online képzések

A személyes jelenlétet igénylő továbbképzésen túl az Idegen Nyelvi Központ online vizsgáztatói képzéseket is szervez. Az érdeklődő nyelvtanároknak lehetőségük nyílik, saját iskolájukból, intézményükből vagy akár otthonról is elvégezni a képzést. Az online program első, elméleti részében/moduljában a résztvevők megismerik az ECL nyelvvizsga felépítését, az írásban mért készségeket, felfrissíthetik a KER-ismereteiket. Az online képzés második részében a receptív és a produktív készségekhez kapcsolódó feladattípusokat mutatjuk be, illetve azok értékelését az ECL értékelési skálák segítségével. Ezt követően a résztvevők részletes ismertetőt kapnak a beszédkészség vizsgarész felépítéséről, a feladatokról és a vizsgáztatókkal szemben támasztott követelményekről. A program harmadik részében a résztvevők értékelik az ECL videofelvételeket (A2-C1), és próbavizsga-lehetőséget kapnak online-vizsgázók részvételével.

A már akkreditált vizsgáztatók részére az ECL Nyelvvizsgaközpont évente egy alkalommal frissítő online tanártovábbképzést szervez. A program egy rövid elméleti részből áll, mely a KER – leírásokat tekinti át, míg a második gyakorlati részben a vizsgáztatóink vizsgázói teljesítményeket értékelnek.