Országos Nyelvi Verseny középiskolás diákoknak

Az Idegen Nyelvi Központ a Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány a Nemzetközi ECL Nyelvvizsgarendszer támogatásával immár tizennyolc éve országos versenyt hirdet középiskolás, nyelveket szerető és tanulni vágyó fiataloknak angol és német nyelvből.

A verseny célja, hogy segítségével a diákok felmérhessék, hol állnak nyelvi ismereteikkel saját korosztályukban, tanulásra motiválja őket, a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező fiatalokat pedig nyelvtudásuk fejlesztésére ösztönözze.

A versenyen részt vevő fiatalok az Európa Tanács által kiadott Közös Európai Referenciakeretben leírt ajánlásokkal összehangolt szintelőírások alapján, valós vizsgaszituációban, az ország számos pontján kijelölt, könnyen megközelíthető helyszíneken szervezett írásbeli fordulón vesznek részt.

A verseny mintegy próbavizsgának is tekinthető azok számára, akik a közeljövőben szeretnék letenni az ECL nyelvvizsgát, mert feladatai (tartalmilag és struktúrájukat tekintve részben, nyelvtanilag teljes egészében) megegyeznek az ECL nyelvvizsga feladataival.

Két kategóriában: középfokú (B2 szintű), illetve felsőfokú (C1 szintű) követelményrendszer szerint versenyeznek a fiatalok.

További információ:

nyelviverseny@pte.hu * Tel: 72/501-500/22102 v. 22105
https://ecl.hu/ Versenyek menüpont