ECL nyelvvizsga

Nemzetközi ECL Nyelvvizsga és Vizsgaközpont

1992-ben a Pécsi Tudományegyetem Idegen Nyelvi Titkársága, az Idegen Nyelvi Központ jogelődje a magyar nyelv képviseletében – egyetlen nem EU tagként – felvételt nyert az ECL Konzorciumba, és szakértőinek közreműködésével bekapcsolódott a tesztfejlesztési munkálatokba. A pécsi intézmény munkájának elismeréseként 1999-ben a Konzorcium úgy határozott, hogy az időközben ECL nyelvvizsga elnevezéssel nemzetközileg ismertté vált rendszer központját Londonból áthelyezi Pécsre, és az Idegen Nyelvi Központot bízza meg a Nemzetközi ECL Vizsgaközpont feladatainak ellátásával: az ECL vizsgarendszer továbbfejlesztésével, a nemzetközi vizsgahely-hálózat kiépítésével, a tesztfejlesztési és a vizsga-lebonyolítási feladatok koordinálásával.

Kompetencia, vizsganyelvek

A “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” elnevezésből alkotott, “ECL” betűszóval jelölt nyelvvizsgák szakmai gondozását tagállamonként egy-egy neves egyetem, nyelviskola vállalta, amely végzi az általa képviselt nyelvből a vizsgatesztek összeállítását és a vizsgadolgozatok értékelését. A standardizálás során kidolgozott egységes elvek alapján angolból, németből, olaszból, franciából, spanyolból, magyarból, szlovákból, lengyelből, románból, bolgárból, csehből, oroszból, horvátból, szerbből és héberből tehető ECL nyelvvizsga. A vizsgarendszert és a vizsganyelvek közül az angolt, a németet és a magyart a NYAT akkreditálta, az összes többi ECL vizsganyelvből kiegészítő vizsga nélküli honosítással szerezhető meg az akkreditált bizonyítvány. Az ECL magyar mint idegen nyelv és német nyelvvizsgák rendelkeznek az Association of Language Testers in Europe (ALTE) által odaítélt minőségi védjegyével, a Q-mark-kal is.

A vizsgák jellege

A vizsgafeladatok tartalmát és formáját a szakértők alapos vizsgálatok és speciális célcsoportokon történő kipróbálás után határozták meg. Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban, szóban és írásban kommunikálni.

Összehasonlíthatóság és a vizsgák megbízhatósága

Az összehasonlíthatóság az ECL vizsgák egyik fontos ismérve. Ezt szolgálják a vizsgák egységes alapelvei, illetve az egységes alapelvekhez igazodó vizsgaanyagok és vizsgabizonyítványok. A vizsgák egységes alapelveinek megfelelően valamennyi nyelvből azonosak a nyelvtudás értékelésének szempontjai, kritériumai, és azonos a vizsgaanyagok jellege is. Az ECL nyelvvizsgák megbízhatóságának fő elemei a vizsgaanyagok előzetes kipróbálása, a vizsgaanyagok készítőinek és javítóinak vizsga előtti felkészítése, valamint a kettős javítás elvének az alkalmazása. A tesztírás, a javítás és a bizonyítványkiadás egységességét a nyelvek és a szintek közötti összehasonlíthatóság biztosíthatósága érdekében az akadémiai koordinátor vezetésével egy bizottság felügyeli, amely az egyes nyelveket képviselő szakértőkből áll.

Vizsgaidőpontok

Az aktuálisis időpontok a vizsgarendszer oldalán.

 

Jelentkezési tudnivalók

Az ECL nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

15 nyelvből lehet ECL vizsgát tenni, de nem minden vizsgaidőszakban van mind a 15 nyelvből vizsga. Akkreditált nyelvvizsgák Magyarországon angolból, németből és magyar mint idegen nyelvből tehetők. Angolból és németből minden vizsgaidőszakban van lehetőség vizsgázni (február, április, június, október és december), a többi vizsganyelvből évente kétszer, pontos időpontokat lásd. itt. A komplex nyelvvizsgán túl (amely az írásbeli és szóbeli részvizsga egyszerre történő letételét jelenti) lehet jelentkezni csak szóbeli vagy csak írásbeli részvizsgára is. Az ECL nyelvvizsgára történő jelentkezés előtt tanácsos a vizsgázóknak elolvasniuk Vizsgaszabályzatot és a Gyakorlati tudnivalókat.

A jelentkezés történhet:

  • személyesen, a kiválasztott vizsgahelyen a jelentkezési lap leadásával,
  • postai úton (a vizsgázó a jelentkezési lapot a kiválasztott vizsgahelyre küldi el),

az ECL vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési lap kitöltésével. Az online jelentkezésre a jelentkezési határidőt megelőző kb. 3 hétben van lehetőség.