Online nyelvvizsga-felkészítő kurzusok

2021 februárjában az Idegen Nyelvi Központ két online felkészítő kurzust indított, angol és német nyelvből. Angol nyelvi kurzus a KER C1 szintű nyelvvizsgára, a német kurzus B2 szintű nyelvvizsgára készíti fel a résztvevőket. Mindkét kurzus a Központ anyanyelvi oktatói irányításával folyik.

A kurzusokon a résztvevők általános információkat kapnak az ECL nyelvvizsgához kapcsolódóan, valamint a Canvas platformra feltöltött gyakorlatsorok segítségével, saját ütemezésük szerint fejleszthetik a beszédértés és az olvasáskészség vizsgarészekhez kapcsolódó nyelvi készségeiket.

Az íráskészség és a beszédkészség vizsgarészekre történő felkészítés ezzel párhuzamosan, 4 héten keresztül, heti 2 alkalommal, 1-1 órás (60 perces) videokonferenciák formájában folyik.

A kurzusokat a megfelelő számú érdeklődő esetében, várhatóan júniusban ismét meghirdetjük.

További információk:
https://inyk.pte.hu/
https://ecl.hu/