Goethe nyelvvizsga

Goethe nyelvvizsgák

 A Goethe nyelvvizsgákat főként azok választják, akik tanulmányi, kutatási vagy munkavállalási céllal elsősorban Németországba, Ausztriába, illetve Svájcba szándékoznak utazni.

Vizsgaszintek

 Goethe-Zertifikat A2

A Goethe-Zertifikat A2 német nyelvvizsga fiataloknak és felnőtteknek szól. Az alapvető nyelvtudást dokumentálja, és a Közös Európai Referenciakeret (GER) hatszintű skáláján a második (A2) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 •  mindennapi szituációkban képes megérteni és alkalmazni gyakran használt kifejezéseket és fordulatokat;
 • képes olyan egyszerű, mindennapi helyzetekben kommunikálni és információt cserélni, amelyekben a számára ismerős, gyakori témákról esik szó;
 • képes egyszerű eszközökkel beszámolni származásáról és iskoláiról, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteit érintő dolgokról.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat A2 16 éves kortól ajánlott.
 • A Goethe-Zertifikat A2 vizsga a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret A2-es tudásszintjének nyelvismereteit feltételezi.
 • Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő ismeretektől és tanulmányi lehetőségektől függően – 200-350, egyenként 45 perces tanóra szükséges.

A vizsga a következő részekből tevődik össze:

 • Olvasáskészség (30 perc): A vizsgázó kisebb szövegeket, mint például újságcikkeket, e-maileket, hirdetéseket és nyilvános helyeken található feliratokat olvas, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat megoldja.
 • Beszédértés (30 perc): A vizsgázó hétköznapi beszélgetéseket, hangosbemondón elhangzott információkat, rádióinterjúkat, telefonon elhangzott híreket és hivatalos közleményeket hal, és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat megoldja.
 • Íráskészség (30 perc): A vizsgázó rövid szövegek megfogalmaz, amelyek témái a saját közvetlen környezetére vonatkoznak.
 • Beszédkészség (páros, szóbeli vizsga; 15 perc): A szóbeli vizsga során a vizsgázó megmutatja, hogy képes a saját személyére vonatkozó kérdéseket feltenni és megérteni, mesélni a saját életéről és közösen megegyezni valamiben, vagy eltervezni valamit a beszélgetőpartnerével.

Figyelem: A nemzetközileg elismert, komplex Goethe-Zertifikat A2 vizsga csak egyben ismételhető.

További információk a vizsgáról:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzsd2/inf.html

Online gyakorlóanyag:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzsd2/ueb.html

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE

Goethe-Zertifikat B1

A Goethe-Zertifikat B1 német nyelvvizsga fiataloknak és felnőtteknek szól. A német nyelv önálló használatát igazolja, és a Közös Európai Referenciakeret (GER) hatszintű skáláján a harmadik (B1) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 • megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismerős, a munkával, iskolával, szabadidővel stb. kapcsolatos témákról szólnak;
 • elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik;
 • egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak;
 • le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá képes rövid indoklásokat és magyarázatokat megfogalmazni.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat B1 für Erwachsene vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
 • A Goethe-Zertifikat B1 vizsga a Közös Európai Referenciakeret (GER) harmadik (B1) szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez. Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – kb. 350–650, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.

A Goethe-Zertifikat B1 vizsga négy külön részből (modulból) tevődik össze. A négy vizsgamodul külön-külön vagy együtt is letehető. A négy modulról kiállított külön bizonyítványok összesített bizonyítványnak felelnek meg.

A vizsga a következő részekből tevődik össze

 • Olvasáskészség-modul (65 perc): A vizsgázó blog-bejegyzéseket, e-maileket, újságcikkeket, hirdetéseket és írásos útmutatásokat olvas. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megérteni a lényeges információkat, a fontos részleteket, valamint az álláspontokat és a véleményeket.
 • Beszédértés-modul (40 perc): A vizsgázó hangosbemondón elhangzott szövegeket, rövid beszámolókat, informális beszélgetéseket, valamint a rádióban elhangzott eszmecseréket hall. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megragadni a fő mondanivalót és a fontos részleteket.
 • Íráskészség-modul (60 perc): A vizsgázó baráti és hivatalos e-maileket/leveleket ír, valamint hozzászólás formájában fejti ki a véleményét egy fórumon.
 • Beszédkészség-modul (páros, szóbeli vizsga; 15 perc): A vizsgázó egy hétköznapi témáról (pl. az utazásról) beszélget a vizsgázópartnerével. Ennek során kérdésekre válaszol, kifejti véleményét, és javaslatokat tesz. Egy másik hétköznapi témáról prezentációt tart, és válaszol az ehhez kapcsolódó kérdésekre.

Figyelem:

 • A nemzetközileg elismert, moduláris Goethe-Zertifikat B1 vizsga esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).
 • Akkreditált moduláris Goethe-Zertifikat B1 vizsga esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).
 • Magyarországon a 137/2008-as kormányrendelet értelmében tehető részvizsga az akkreditált Goethe-Zertifikat B1 vizsga esetében. Részvizsgaként a Beszédkészség modul és a Beszédértés modul, illetve az Olvasáskészség és az Íráskészség modul együtt letehető, illetve ismételhető. Ez esetben írásbeli vagy szóbeli teljesítményről külön nyelvvizsga bizonyítvány készül. A bizonyítvány megszerzésének feltétele ugyanaz, mint a nemzetközi vizsga esetében, azaz modulonként 60%.

 

A B1 vizsga esetében részvizsga ismétlése lehetséges.

További információk a vizsgáról:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzb1/inf.html

Online gyakorlóanyag:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzb1/ueb.html

Online jelentkezés

 Goethe-Zertifikat B2

A Goethe-Zertifikat B2 német nyelvvizsga fiataloknak és felnőtteknek is szól. A vizsga a haladó szintű nyelvtudást dokumentálja, és a Közös Európai Referenciakeret (KER) hatszintű skáláján a negyedik (B2) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 • meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is;
 • folyamatos és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő;
 • világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat B2 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
 • A Goethe-Zertifikat B2 vizsga elvégzése a Közös Európai Referenciakeret (GER) B2-es szintjének megfelelő nyelvtudást feltételez.
 • Ennek a szintnek az eléréséhez – a meglévő tudástól és a tanulmányi előzményektől függően – kb. 600–800, egyenként 45 perces nyelvóra szükséges.

A Goethe-Zertifikat B2 vizsga a következő részekből tevődik össze

 • Olvasáskészség-modul (65 perc): A vizsgázó különböző szövegeket, például fórumhozzászólásokat, folyóirat- és újságcikkeket, kommentárokat és előírásokat olvas. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megragadni a fő információkat, fontos részleteket, valamint álláspontokat, véleményeket és szabályokat.
 • Beszédértés-modul (40 perc): A vizsgázó interjúkat, előadásokat, beszélgetéseket és megnyilvánulásokat hall hétköznapi helyzetekben és rádióműsorok formájában. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes megragadni a fő mondanivalót és a fontos részleteket.
 • Íráskészség-modul (75 perc): A vizsgázó megmutatja, hogy képes fórumhozzászólás formájában véleményt nyilvánítani és megindokolni azt egy aktuális társadalmi témával kapcsolatban. Ezenkívül bebizonyítja, hogy képes hivatalos levél megírására szakmai kontextusban.
 • Beszédkészség-modul (páros, szóbeli vizsga; 15 perc): A vizsgázó rövid előadást tart megadott témában, majd beszélgetőtársával beszélget arról. Ezenkívül megmutatja, hogy képes egy vita keretében érveket felsorakoztatni.

 Figyelem:

 • A nemzetközileg elismert, moduláris Goethe-Zertifikat B2 vizsga esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).
 • Akkreditált moduláris Goethe-Zertifikat B2 vizsga esetében az egyes modulokban is 60 százalékot kell teljesíteni a vizsga sikerességéhez, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (olvasáskészség, beszédértés, íráskészség) és a szóbeli vizsgarésznek külön-külön kell 60 százalékosnak lennie (vö. nincs kompenzálás).
 • Magyarországon a 137/2008-as kormányrendelet értelmében tehető részvizsga az akkreditált Goethe-Zertifikat B2 vizsga esetében. Részvizsgaként a Beszédkészség modul és a Beszédértés modul, illetve az Olvasáskészség és az Íráskészség modul együtt letehető illetve ismételhető. Ez esetben írásbeli vagy szóbeli teljesítményről külön nyelvvizsga bizonyítvány készül. A bizonyítvány megszerzésének feltétele ugyanaz, mint a nemzetközi vizsga esetében, azaz modulonként 60%.

A B2 vizsga esetében részvizsga ismétlése lehetséges.

További információk a vizsgáról:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzb2/wi9.html

Online gyakorlóanyag:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzb2/ue9.html

 Online jelentkezés

 Goethe-Zertifikat C1

A Goethe-Zertifikat C1 erősen haladó nyelvtudást feltételez. A Közös Európai Nyelvi Referenciakeret hatszintű tudásskáláján az ötödik (C1-es) szintnek felel meg.

A vizsga sikeres letételével a vizsgázó megmutatja, hogy …

 • meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli;
 • folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket;
 • rugalmasan és hatékonyan tudja használni a nyelvet társalgási, tanulmányi és szakmai célokra;
 • összetettebb témákban is világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni.

Feltételek

 • A Goethe-Zertifikat C1 vizsgát 16 éves kortól ajánljuk.
 • A Goethe-Zertifikat C1 vizsga a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret ötödik, C1-es szintjének nyelvismereteit feltételezi.
 • Ennek a szintnek az eléréséhez – az ismeretektől és tanulmányi lehetőségektől függően – 800–1000 45 perces tanóra szükséges.

A Goethe-Zertifikat C1vizsga nem moduláris vizsga, és a következő részekből tevődik össze

 • Olvasáskészség (70 perc): A vizsgázó szakkönyvből vett részleteket, kommentárokat, recenziókat és/vagy beszámolókat olvas el. A hozzájuk kapcsolódó feladatokban megmutatja, hogy képes nagyobb terjedelmű szövegekkel dolgozni, egyebek között például kivonatosan összefoglalni tartalmukat.
 • Beszédértés (40 perc): A vizsgázó párbeszédeket, telefonbeszélgetéseket, interjúkat vagy rádióadásokat hallgat meg, közben jegyzeteket készít, és besorolja az elhangzó kijelentéseket.
 • Íráskészség (80 perc): A vizsgázó egy jól felépített dolgozatban részletesen nyilatkozik egy témáról. A témához ábra formájában kap információkat.
 • Beszédkészség (páros, szóbeli vizsga; 15 perc): A vizsga első részében a vizsgázó állást foglal egy rövid szöveggel kapcsolatban. Ezután beszélgetőtársával folytat beszélgetést, melynek célja, hogy közösen döntésre jussanak vagy megoldást találjanak.

Figyelem:

 • A nemzetközileg elismert, komplex Goethe-Zertifikat C1 nyelvvizsga sikerességéhez mind az írásbeli, mind pedig a szóbeli vizsgarészen legalább 60 százalékot kell elérni, azaz a különböző készségeket mérő írásbeli feladatoknak (szövegértés, beszédértés, íráskészség) összesen kell 60 százalékosnak lennie (vö. kompenzálás).
 • Akkreditált komplex Goethe-Zertifikat C1 vizsga esetében: a teljes vizsgára és külön az írásbeli és szóbeli részre is vonatkozó minimum 60%-os kritérium mellett a különböző készségeket mérő írásbeli feladatokat (szövegértés, beszédértés, íráskészség) egyenként legalább 40 %-osan kell teljesíteni.

A C1 szintű vizsgát csak egészben lehet ismételni

További információk a vizsgáról:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzc1/inf.html

Online gyakorlóanyag:
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf/gzc1/ueb.html

Online jelentkezés

 

Vizsgaidőpontok

Intézetünk akkreditált Goethe vizsgahely, ahol évente két vizsgaidőszak áll az érdeklődők rendelkezésére.

Nyelvvizsga időpontok a PTE Idegen Nyelvi Központjában:

 

Goethe Intézet akkreditált vizsgái a 2024. 1. félévében

Szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsgák Jelentkezési határidő
B1 2024. május 29. 2024. május 29. 2024. április 22.
B2 2024. május 29. 2024. május 29. 2024. április 22.
C1 2024. május 29. 2024. május 29. 2024. április 22.

 

Goethe Intézet akkreditált vizsgái a 2024. 2. félévében

Szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsgák Jelentkezési határidő
B1 2024. november 19 2024. november 19. 2024. október 20.
B2 2024. november 19. 2024. november 19. 2024. október 20.
C1 2024. november 19. 2024. november 19. 2024. október 20.

 

Vizsgadíjak

Goethe Zertifikat B1 47.000 Ft
Goethe Zertifikat B2 53.000 Ft
Goethe Zertifikat C1 56.000 Ft

 

További információ:
Nagy Szilvia
+36/72/501-500/22169

nagy.szilvia@pte.hu

valamint
https://www.goethe.de/ins/hu/hu/spr/prf.html