Nyelvtanfolyamok

Magasan kvalifikált, gyakorlott nyelvtanárok közreműködésével évente kétszer, szeptember közepén és február elején indulnak nyelvtanfolyamok, amelyeknek célja, hogy megalapozzák, illetve továbbfejlesszék a jelentkezők nyelvtudását. A beiskolázás szintmérés alapján történik, a heti óraszám a résztvevők igényéhez igazodik. A csoportok órái az Idegen Nyelvi Központ nyelvi tantermeiben zajlanak.

További információ:

Wildanger Rita
tanfolyamszervező
Tel:72/501-500/22102
E-mail: rita@inyt.pte.hu